28-29 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้ความรู้ ในการเป็นข้าราชการครูและจรรยาบรรวิชาชีพที่ดี

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่31-05-2022
        28-29 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้ความรู้ ในการเป็นข้าราชการครูและจรรยาบรรวิชาชีพที่ดี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th