30 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านพุซาง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนบ้านธารทองแดง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป

จำนวนผู้ชมครั้ง
วันที่31-05-2022
        30 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านพุซาง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนบ้านธารทองแดง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th